Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Projektet skall genomföras i Lillåns avrinningsområde inom både Gislaveds och Värnamo kommuner, i samarbete med Hushållningssällskapet, LRF, Lagans Vattenråd och Stora Segerstad Naturbruksgymnasium. Projektet syftar till att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket inom Lillåns avrinningsområde, bland annat genom diskussioner och dialog med berörda lantbrukare i syfte att få till stånd en effektivare hantering av kväve- och fosforutsläpp från jordbruket inom det berörda området.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Kunskapsspridande aktivitet
 
Information
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
3 år
Startår
2010
Slutår
2014
Huvudman
Värnamo kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Viskeån - WA23817798
Vatten Annebergssjön - WA43919707
Vatten Lillån, Draven: Bolmen - Belån - WA82472224
Vatten Kvarnån: Draven - Annebergssjön - WA68193091
Vatten Kvarnån: Annebergssjön - Eskiltorpassjön - WA26803706
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Lagan - AREA00577
Lokalvattensamverkan
Lillån (Draven) - AREA00944
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Lagan - SE98000
Delavrinningsområde
Mynnar i Lillån - SE633410-136701
Inloppet i Annebergssjön - SE634362-137296
Utloppet av Eskilstorpasjön - SE634520-137380
Inloppet i Draven - SE633837-136593
Mynnar i Draven - SE634018-136957
Vatten
Kvarnån: Annebergssjön - Eskiltorpassjön - WA26803706
Kvarnån: Draven - Annebergssjön - WA68193091
Eskilstorpasjön - WA97330469
Segerstadån - WA55845064
Belån - WA13070655
Län
Jönköping - 06
Kommun
Värnamo - 0683
Gislaved - 0662

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Lagans Vattenråd
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Gislaved kommun
Hushållningssällskapet Jönköping

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Ekosystemsberoende miljöproblem

Näringsämnen