Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
STOPP – samverkan kring tillsyn och prövning i Svartåns
avrinningsområde söder om Sommen

Mellankommunal samverkan för att bearbeta tillgängliga data i syfte att erhålla bästa möjliga kunskapsunderlag gällande näringsbelastningssituationen inom delavrinningsområdet, samt nå samsyn gällande de åtgärder som krävs på områdena större avloppsreningsverk och lantbruk.

Flera ytvattenförekomster inom delavrinningsområdet har måttlig eller otillfredsställande status avseende övergödning. Källorna hänförs främst till större avloppsreningsverk, små avlopp och lantbruk. Detta är verksamheter där kommunen har stor möjlighet att påverka genom information, tillsyn och prövning. Projektet ska jämföra olika delavrinningsområden, nuläge och framtida scenarion, och ta fram ett gemensamt ställningstagande för på sikt nå God status.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
6 år
Startår
Slutår
Huvudman
Aneby kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-02-04 14:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Kommun Nässjö - 0682
Kommun Aneby - 0604
Kommun Tranås - 0687
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Län
Jönköping - 06
Kommun
Tranås - 0687
Aneby - 0604
Nässjö - 0682

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 51 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Länsstyrelsen - LOVA 50

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Tranås kommun
Nässjö kommun

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1.1 Punktkällor, reningsverk - generellt
2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Påverkan grundvatten

1.6 Punktkällor - Andra signifikanta punktkällor
2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
2. Miljögifter

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Näringsämnen