Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Översyn av områdesgränser och uppdatering av skyddsbestämmelser .
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Torsås kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-17 10:30
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad
2015-04-08 16:16
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Kalmarkustens sandstensformation - WA22382365
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Blekinges sydostkust - AREA00426
Bruatorpsån-Grisbäck - AREA00428
Emån - AREA00261
Alsterån-Mönsterås - AREA00425
Halltorpsån-Hagbyån-Hagby - AREA00434
Delområde/Ansvarsområde
Blekingekusten - AREA00259
Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE78079
SE6089 - SE6089
Bruatorpsån - SE79000
Kustområde - SE79080
Kustområde - SE75076
Delavrinningsområde
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632139-154500
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632154-154428
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632264-154131
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632272-154551
Rinner till Mönsteråsområdet sek namn - SE632225-154546
Vatten
Kalmarkustens sandstensformation - WA22382365
Län
Blekinge - 10
Kalmar - 08
Kommun
Mörbylånga - 0840
Torsås - 0834
Oskarshamn - 0882
Karlskrona - 1080
Kalmar - 0880

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet Positiv

Miljöindikatorer

Vattenskyddsområden Positiv

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor