Minskade utsläpp av miljögifter till Haparandafjärden

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0160353
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utsläppsminskning av föroreningar
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-31 10:36
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2014-07-03 12:29
Senast uppdaterad av
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Haparandafjärden sek namn - WA30700384
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Finland - FI
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige) - SE1TO
Åtgärdsområde
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Delområde/Ansvarsområde
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Norbotten Kust - AREA00419
Norrbottern - AREA00278
Norra Bottenviken kust - AREA00410
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Haparandafjärden sek namn - WA30700384
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Haparanda - 2583

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1.3 Punktkällor - IPPC-industri
2.6 Diffusa källor - Andra relevanta
2.6.3 Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2.1 Förorening av miljögifter