Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kunskapshöjande aktivitet för att
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-03-31 14:19
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Klingerfjärden - WA61974553
Vatten Alnösundet - WA38927215
Vatten Hemsösundet sek namn - WA90896041
Vatten Älandsfjärden - WA89454733
Vatten Södra Sundet - WA45374568
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Nedre Ljungan - AREA00856
Mellan Ljungan - AREA00850
Norra Ångermanland - AREA00838
Nedre Indalsälven - AREA00887
Södra Höga kustens inlandsvatten - AREA00869
Delområde/Ansvarsområde
Ångermanälven - AREA00275
Norra Ångermanlands skogsvattendrag - AREA00276
Ljungan - AREA00273
Indalsälven - AREA00274
Huvudavrinningsområde
Ljungan - SE42000
Moälven - SE36000
Till annat land - SE000
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE702109-164447
Ovan Gillertjärnsbäcken i Ljungans vattendragsyta - SE693113-148386
Nedlagd mätstation - SE692445-148218
Namn saknas - SE693258-148405
Vatten
Kramforsfjärden sek namn - WA99105046
Bollstafjärden - WA39899099
Svartviksfjärden - WA67738940
Draget - WA69571596
Sundsvallsfjärden - WA28544560
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Ånge - 2260
Timrå - 2262
Sundsvall - 2281
Härnösand - 2280
Kramfors - 2282

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor
2. Diffusa källor
3. Vattenuttag
4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
6. Fysiska förändringar av kust- och övergångsvatten
8. Annan signifikant påverkan

Påverkan grundvatten

1 Punktkällor
2 Diffusa källor
3 Vattenuttag
4 Konstgjord infiltration
5 Saltvatteninträngning
6 Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter

Ekosystemsberoende miljöproblem

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem