Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattencirkulationen i fjärden bibehålls/förbättras och igenväxningen av fjärdens inre delar motverkas, vilket innebär goda livbetingelser för fiskar samt ökade reproduktionsmöjligheter för dessa
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Sekundär 10 000 Kvadratmeter
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
4383
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2007
Slutår
2009
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-08-14 14:47
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2014-12-16 03:56
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Åtgärder i Vatten Kustfiskevård i Bromskärsfjärden - 4383
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Delområde/Ansvarsområde
Uppsala - AREA00296
Stockholm - AREA00297
Upplands yttre kustvatten - AREA00322
Mellan Skeboån och Broströmmen - AREA00323
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE57058
Delavrinningsområde
Rinner mot Östhammars kustvatten - SE666951-166750
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar