Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Planering av biotopvård i Enviksbäcken, vintern 2010. Översyn och planering av biotopvård/fiskväg i Smedbyån.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 2 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
5282
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2008
Slutår
2009
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-08-14 14:50
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2014-12-16 03:57
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Åtgärder i Vatten Planering av biotopvård och fiskväg - 5282
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Bergshamraån och Bergshamraviken - AREA00505
Åkerströmmen och Trälhavet - AREA00566
Delområde/Ansvarsområde
Mellan Norrtäljeån och Åkerström - AREA00327
Stockholm - AREA00297
Åkerströmmen - AREA00328
Huvudavrinningsområde
Åkersström - SE60000
Kustområde - SE59060
Delavrinningsområde
Rinner mot Bergshamraviken - SE661264-165894
Mynnar i Åkersström - SE660060-164229
Län
Stockholm - 01
Kommun
Österåker - 0117
Norrtälje - 0188

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar