Lill Örtjärnsbäcken, Bodsjöbäcken, Gosjöån med biflöde-Manuell biotopåterställning

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0205753
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Manuell biotopåterställning i Lill Örtjärnsbäcken, Bodsjöbäcken och Gosjöån med biflöde. Åtgärdad längd och areal okänt.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 4 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
5283
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2007
Slutår
2007
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-08-14 14:50
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2014-12-16 03:57
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Åtgärder i Vatten Lill Örtjärnsbäcken, Bodsjöbäcken, Gosjöån med biflöde-Manuell biotopåterställning - 5283
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten - AREA00835
Delområde/Ansvarsområde
Hälsinglands skogsvattendrag - AREA00271
Huvudavrinningsområde
Norralaån - SE47000
Delavrinningsområde
Mynnar i Norralaån - SE681267-154744
Utloppet av Hölesjön - SE680955-154533
Inloppet i Hölesjön - SE681204-154370
Mynnar i Norralaån - SE681083-154911
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Bollnäs - 2183

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar