Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Projektering framtagen under 2009/2010. Fortsättning med samråd etc 2011. 2012 utförs det praktiska arbetet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Sekundär 2 400 Kvadratmeter
Åtgärdsfas
Pågående
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
6063
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2009
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-08-14 14:53
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2015-04-17 03:01
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Åtgärder i Vatten Biotopvård Hökabäcken - 6063
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Alsterån-Mönsterås - AREA00425
Delområde/Ansvarsområde
Smålandskusten - AREA00258
Huvudavrinningsområde
Alsterån - SE75000
Delavrinningsområde
Mynnar i Alstern - SE632309-147389
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Uppvidinge - 0760

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

4. Flödesreglering och morfologiska förändringar
5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
7. Annan morfologisk påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan