Nedströmspassager för fisk i Kävlingeån

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0206235
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Uppföljning. Fast fiskfälla i huvudfåran vid Håstad mölla och elfisken. Svårt att utvärdera aktuella åtgärder med detta info, men ev. kommer radiosändare att nyttjas på nedvandrande ål och öring i senare skede.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
6970
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2010
Slutår
2010
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-08-14 14:58
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2019-09-26 13:58
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS