Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärder i Vatten
Åtgärdens ID i extern databas
9364
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2013
Slutår
2013
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-08-14 15:00
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2014-12-16 04:01
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Åtgärder i Vatten Flotteldsåterställning Jällviksforsen - 9364
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Nedre Indalsälven - AREA00887
Delområde/Ansvarsområde
Indalsälven - AREA00274
Huvudavrinningsområde
Indalsälven - SE40000
Delavrinningsområde
Mynnar i Ljustorpsån - SE694863-158187
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Timrå - 2262

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar