Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-01-20 09:08
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Stockholms län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Delavrinningsområde Inloppet i Albysjön - SE656933-164027
Delavrinningsområde Utloppet av Långsjön - SE656869-163878
Delavrinningsområde Utloppet av Albysjön - SE657232-163785
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden - AREA00558
Delområde/Ansvarsområde
Tyresån - AREA00333
Stockholm - AREA00297
Huvudavrinningsområde
Tyresån - SE62000
Delavrinningsområde
Utloppet av Albysjön - SE657232-163785
Utloppet av Långsjön - SE656869-163878
Inloppet i Albysjön - SE656933-164027

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

1. Punktkällor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter