Minskat utsläpp av näringsämnen från SCA Packaging Obolla AB.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0227852
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
SCA Packaging AB omprövades under åren 2008 till 2012. Vid omprövningen infördes villkor för utsläppen av fosfor (max 30 kg/dygn) och kväve (max 240 kg/dygn) i form av målsättningsvärden. Åtgärder genomförs inom ramen för bolagets tillsyn för att klara dessa utsläppsvillkor.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärder för att minska påverkan från miljöfarlig verksamhet
 
Ökad fosfor/kväverening i industri
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2008
Slutår
2012
Huvudman
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-03-04 13:03
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2019-09-26 14:05
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS