Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Tillsyn inom vattenskyddsområdet
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Tillsyn
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
6 år
Startår
Slutår
Huvudman
Gotlands kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-09 13:34
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Sydöstra Gotland - Ljugarn - WA79129894
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Närsån - AREA00453
Gothemsån - AREA00432
Gotlands kustvatten - AREA00433
Snoderån - AREA00462
Östra Gotland - AREA00479
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
SE6089 - SE6089
Kustområde - SE117118
Snoderån - SE118000
Gothemsån - SE117000
Delavrinningsområde
Rinner till Ö Gotlands s kustvatten - SE634532-166752
Rinner till Ö Gotlands s kustvatten - SE635408-167778
Rinner till Gansviken - SE634033-166229
Rinner till Gansviken - SE634101-166207
Rinner till Ö Gotlands s kustvatten - SE635592-167772
Vatten
Sydöstra Gotland - Ljugarn - WA79129894
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar