Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärdsutredning fosforbelastning Kautujärvi. Orsaker till algblomning behöver utredas och eventuellt åtgärdas.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Åtgärdsutredning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
2016
Slutår
2018
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärden skapades
2015-04-23 12:47
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2015-04-23 12:57
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Kautujärvi - WA38025042
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402
Delområde/Ansvarsområde
Norra delområdet - AREA00502
Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402
Norrbottern - AREA00278
Huvudavrinningsområde
Kalixälven - SE4000
Delavrinningsområde
Utloppet av Kautujärvi - SE741829-176385
Vatten
Kautujärvi - WA38025042
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt i ett förändrat klimat kan inte bedömas.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2. Diffusa källor

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1. Övergödning och syrefattiga förhållanden