Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Översyn/revidering av vattenskyddsområde för Köpings tätort. Vattenskyddsområdet fastställdes 1998. Skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter kan behöva ses över för att säkerställa tillräckligt skydd av dricksvattnet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Köping kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-29 07:34
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2015-04-29 07:35
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Köpingsåsen: Kungsör-Hed - WA24973397
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Galten-närområde - AREA00517
Köpingsån - AREA00302
Hedströmmen - AREA00301
Köpingsviken-Närområde - AREA00530
Nedre Arbogaån - AREA00536
Delområde/Ansvarsområde
Mälaren - AREA00306
Hedströmmen - AREA00301
Västmanland - AREA00295
Örebro - AREA00294
Arbogaån - AREA00300
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Utloppet av Långsvan - SE662580-150030
Mynnar i Hjälmaren-Östra Hjälm - SE657895-151533
Rinner till Mälaren-Galten - SE659210-151464
Utloppet av Åndern - SE661995-149589
Utloppet av Tomasbosjön - SE662266-149326
Vatten
Köpingsåsen: Kungsör-Hed - WA24973397
Län
Västmanland - 19
Kommun
Kungsör - 1960
Skinnskatteberg - 1904
Köping - 1983

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Saknas Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar