Översyn av vattenskyddsområde för Hallstahammar Näs

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0237519
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Översyn/revidering av vattenskyddsområde för Hallstahammar Näs vattentäkt. Skyddsområdet inrättades 1997. Skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter kan behöva ses över för att säkerställa tillräckligt dricksvattenskydd.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Hallstahammar kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2015-04-30 08:19
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar - WA64686715
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Blacken-Närområde - AREA00507
Kolbäcksån - AREA00303
Galten-närområde - AREA00517
Freden-Närområde - AREA00515
Delområde/Ansvarsområde
Mälaren - AREA00306
Kolbäcksån - AREA00303
Västmanland - AREA00295
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Rinner till Mälaren-Blacken - SE659662-152749
Rinner till Mälaren-Galten - SE659752-152589
Rinner till Mälaren-Freden - SE659955-152598
Nedlagd mätstation - SE661379-152232
Inloppet i Östersjön - SE662480-152405
Vatten
Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar - WA64686715
Län
Södermanland - 04
Västmanland - 19
Kommun
Eskilstuna - 0484
Västerås - 1980
Surahammar - 1907
Hallstahammar - 1961

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Saknas Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Saknas Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Saknas Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Saknas Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad Saknas
Årskostnader
År Kostnad Kommentar