Efterbehandling av PFAS från Ängelholms flygplats

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337680
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Efterbehandling av PFAS(11) från Ängelholms flygplats
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
121332
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-11 10:11
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad
2019-12-13 12:57
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
EBH Ängelholms flygplats - 121332
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Rönne å - AREA00580
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Västerhavet - AREA00266
Huvudavrinningsområde
Rönne å - SE96000
Delavrinningsområde
Ovan Lerbäcken - SE624743-131705
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
PFAS 11 CHEM_PFAS11 Saknas Saknas Minskning Annan
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater CHEM_PFOS Saknas Saknas Minskning Annan

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Förorenade områden

Påverkan grundvatten

Punktkällor - Förorenade områden

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem grundvatten

Miljögifter
Skada på förbundna ytvatten