Utsläppsreduktion miljöfarlig verksamhet - PFOS i Nissan, Oskarström

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337689
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Här finns behov av åtgärder för att minska utsläppen av PFOS. En utredning med provtagningar och källfördelning behöver initialt göras för att fastställa olika källor och deras bidrag.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
0 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-11 10:26
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad
2019-11-22 11:25
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Hallands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Nissan (Sännan-Oskarström) - WA98879454
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Nissan - AREA00578
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Nissan - SE101000
Delavrinningsområde
Ovan Sännan - SE629980-132688
Vatten
Nissan (Sännan-Oskarström) - WA98879454
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Punktkällor - Inte IED-industri
Punktkällor - Deponier

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Miljögifter