Fördjupad kartläggning för att utreda förhöjda PFAS-halter i grundvattnet

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337707
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Fördjupad kartläggning för att utreda om förhöjda PFAS-halter i grundvattnet kan bero på påverkan från miljöfarlig verksamhet.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 8 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Kunskapshöjande aktivitet
 
Fördjupad kartläggning grundvatten
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-05-17 10:13
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Koskullskulle - WA55301889
Vatten SE745632-172031 - WA44778084
Vatten SE752660-168486 - WA17233579
Vatten SE729270-178744 - WA54533877
Vatten SE735115-173327 - WA89933192
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Finland - FI
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige) - SE1TO
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten - AREA00402
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Piteälven med kustvatten - AREA00405
Råne-/Luleälven med kustvatten - AREA00403
Delområde/Ansvarsområde
Råne-Luleälvens med kustvatten - AREA00403
Kalix- och Töreälvens med kustvatten - AREA00402
Torneälven med kustvatten - AREA00400
Norrbottern - AREA00278
Norra delområdet - AREA00502
Huvudavrinningsområde
Piteälven - SE13000
Torneälven - SE1000
Kustområde - SE12013
Kustområde - SE8009
Kustområde - SE13014
Delavrinningsområde
Mynnar i Piteälvens vattendragsyta - SE726653-175604
Ovan Getgraven i Luleälvens vattendragsyta - SE733589-173661
Mynnar i havet - SE726200-176027
Mynnar i Luleälvens vattendragsyta - SE730931-177214
Mynnar i Luleälvens vattendragsyta - SE730806-176759
Vatten
SE747765-182498 - WA82560238
SE729270-178744 - WA54533877
SE726982-175347 - WA71508406
SE731496-169687 - WA77024951
SE735115-173327 - WA89933192
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arvidsjaur - 2505
Kiruna - 2584
Boden - 2582
Älvsbyn - 2560
Jokkmokk - 2510

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

Konstgjord vattenåterföring
Annan signifikant påverkan

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem grundvatten

Förändrade grundvattennivåer
Miljögifter
Klorid/Sulfat
Näringsämnen
Övriga miljöproblem