Efterbehandling av förorenade områden som bidrar med spridning av PFOS till Näsnaren.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0337993
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Används för förorenad mark. Finns en mängd underkategorier, exempelvis deponering av förorenade massor i ett slutförvar, destruktion av föroreningar in situ eller ex situ (på plats eller inte på plats) mfl och även dessa har underkategorier. Det räcker dock att man anger den övergripande åtgärdskategorin om man inte har mer detaljerad information.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
71889
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2019
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-06-13 16:46
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län