Tillföra högvattenflöden för sedimenttransport i Stornorrfors

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338540
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Sedimenttransporten behöver öka förbi dammen för att förstärka deltabildningsprocessen i Natura2000-området Umeälvens delta. Detta kan ske genom att öka tappningen av högvattenflöden. Eventuellt kan samma effekt fås genom mekanisk transport av sediment förbi dammen (se åtgärd VISSMEASURE0338542). För närvarande bedöms att naturtypen estuarier inte når gynnsamt bevarandetillstånd (se Bevarandeplan för Umeälvens delta 2016).
En utredning av hur sedimentflödet i Umeälven påverkas av Stornorrfors kraftverk ska utföras och redovisas till Mark- och miljödomstolen senast 2021 (se referens).
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Miljöanpassade flöden
 
Tillföra högvattenflöden för sedimenttransport
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{75B474C6-1F16-4BF4-8EF9-101EBDCD3790}
Livslängd
Schablonlivslängd
0 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-10-25 15:50
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:02
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS