Återetablering av vegetation i Södra Bergundasjön

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338554
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Återetablering av vegetation i Växjösjön och Södra Bergundasjön. Målet är att öka utbredningen av makrofyter i de tidigare muddrade sjöarna. En aktiv plantering kan antas ha mycket stor betydelse för sjöns fortsatta utveckling genom att zooplankton-förekomsten, beskuggningen, stabilisering av sediment mm ökar medan algblomningen minskar. Åtgärder i Växjösjön och Södra Bergundasjön bidrar även till att minska övergödningsproblematiken i hela sjösystemet Växjösjöarna och därmed även belastningen på nedströms liggande sjöar och hav.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
6 år
Startår
2015
Slutår
2017
Huvudman
Växjö kommun
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-11-02 15:19
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län