Anläggande av en toatömningsstation för båtar vid Helgasjön

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338616
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Anläggande av en toatömningsstation vid Helgasjöns Segelsällskaps hamn i Evedal. Syftet är att minska utsläpp av fosfor och kväve i Helgasjön och havet genom att erbjuda alla båtar i Helgasjön och Toftasjön möjlighet att tömma sitt avfall genom en sugtömningsanläggning som kombineras med utslagsvaskar för bärbara toaletter. Huvudman är Helgasjöns Segelsällskap.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
6 år
Startår
2014
Slutår
2015
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-11-13 15:43
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län