Bekämpning av sjögull

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338618
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Bekämpning av den främmande invasiva vattenväxten Sjögull (Nymphoides peltata) Syftet med projektet är att reducera utbredningen i Kronobergs län så att den invasiva främmande växten blir möjlig att kontrollera och på sikt bekämpa. Förväntat resultat är att under projektperioden bekämpa minst 45 000 kvadratmeter sjögullsbestånd. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Tingsryd, Alvesta och Växjö kommuner samt Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att vända den negativa trenden och öka kunskapen om den främmande arten och dess effekter för sjöns ekosystem.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Pågående
Åtgärdskategori
Reducering av invasiva främmande arter
 
Fysisk utrotning av invasiva vattenväxter
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
5 år
Startår
2016
Slutår
2019
Huvudman
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-11-13 16:15
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län