Dagvattenrening Medskogtjärnbäcken. LOVA-projekt.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338620
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Anläggning av tre dagvattendammar med en sammanlagd area av 2200 m2 vid dagvattenutlopp till Medskogtjärnbäcken i Hudiksvall. Åtgärden syftar till att minska belastningen av miljögifter och näringsämnen till Medskogtjärnbäcken (WA45803045) som mynnar i Hudiksvallsfjärden (WA39009743).
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Dagvattenåtgärder
 
Våt damm
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
25 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2016
Slutår
2017
Huvudman
Hudiksvalls kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-11-13 16:16
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gävleborgs län