Utredning och genomförande av fiskvägar, restaurering och tappning vid Åsnens utlopp

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0338835
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Utredning av fiskvägar, restaurering och tappning vid Åsnens utlopp.
Projektets syfte är att återskapa fria vandringsvägar för fisk i Mörrumsån vid Åsnens utlopp samt att skapa maximal miljönytta vad gäller biotoper och flöden i förhållande till gällande dom för sjön Åsnens reglering. I ett vidare perspektiv är syftet med projektet ett led i att återskapa konnektivitet mellan Östersjön och Åsnen, samt Mörrumsån med dess tillflöden. De huvudsakliga målen med projektet är att återskapa fria vandringsvägar vid Åsnens båda utlopp vid Hackekvarn respektive Ålshults kanal, återskapa lek- och uppväxtområden för laxartad fisk vid Åsnens båda utlopp samt miljöanpassad reglering inom ramen för sjön Åsnens reglering.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2017
Slutår
2020
Huvudman
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Åtgärden skapades
2017-12-05 14:30
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län