Efterbehandling ST1/Lastbilsstopp i Ljungby AB

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0339359
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Efter provtagning 2011 och 2012 konstaterades att marken var kraftigt förorenad av alifater, främst p.g.a. dieselutsläpp. Marken vid Preems pumpstation har sanerats med hjälp av schaktning. Det pågår en in-situsanering vid ST-1's pumpstation. Det är också här den allvarligaste föroreningssituationen finns. metoden som används är pumpning och filtrering. Förorenat grundvatten förekommer.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
123517
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2015
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-12 11:46
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län