Efterbehandling Lågan 18, drivmedelshantering

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0339407
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Efterbehandling Lågan 18, SPIMFAB, drivmedelshantering, miljögifter i grundvatten, cirka 750 meter till Växjösjön. År 2003 avlägsnade SPIMFAB 800 ton förorenad jord med, Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren).År 2015 grävs ytterligare totalt 7000-8000 ton bort p g a nykonstruktion av bostadshus. Dessa massor har förflyttats till Karossen 2 som fyllnadsmaterial. Föroreningen i betongen och i marken bedöms klara kravet för mindre känslig markanvändning, vilket är fallet på fastigheten Karossen 2.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
SPIMFAB
Åtgärdens ID i extern databas
123107
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2003
Slutår
2015
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-13 12:05
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kronobergs län