Nedströmspassage förbi Hornavandammen

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0340077
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
De stora fjällnära sjöarna Hornavan, Storavan och Uddjaure är utpekade som särskilt värdefulla vatten. Ursprungliga rödingstammar och storvuxna ursprungliga öringstammar samt även en ursprunglig harrstam i Hornavan. I Hornavan finns bestånd av nedsjölekande öring som är utpekat som särskilt värdefull stam av Fiskeriverket. Lekområden finns i Arjeplogströmmarna, uppdelat på Västerströmmarna och i Vaukaströmmarna. För att ta sig mellan Hornavan och Arjeplogströmmarna behöver Arjeplogsöringen passera förbi dammen vid Hornavans utlopp till Sälla. Där finns tre denilrännor, viss kontroll har skett av uppvandring av fisk men funktionen av fiskvägarna är inte utredda. Åtgärdsförslag är att kontrollera funktionen för fiskpassage med nuvarande lösning och beroende på resultatet vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa upp och nedströmspassage förbi dammen. I Västerströmmarna finns även Arjeplogs kraftverk och Sälla kraftverk som tar en del av vattnet när det överskrider minimitappningen från Hornavan.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Anordningar för nedströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{E4DF0EAB-0451-4811-812B-C72026951990}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2017-12-19 10:17
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:02
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS