Ospecificerade morfologiska och biotopvårdsåtgärder i KMV (schablon)

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0341106
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärd är angiven utan vidare utredning. Den ska tolkas som ospecificerade morfologiska och biotopvårdsåtgärder som förbättrar, återställer, återskapar eller skyddar habitat och kan innehålla alla underkategorier som är angivna i VISS under VISSMEASURETYPE000802, samt utrivning av grunddammar (VISSMEASURETYPE000815) eller övriga åtgärder (VISSMEASURETYPE000907). Utredningar behövs för att bedöma hur många och vilka morfologiska och biotopvårdsåtgärder som behövs och hur stor ekologisk nyttan är. Det är sannolikt att det kommer att visas vid vidare utredningar att en eller flera morfologiska eller biotopförbättrande åtgärder kommer att behövas i många KMV vattenförekomsten för att kunna uppnå god ekologisk potential. På grund av saknande underlag och utredningar anges KMV vattenförekomst schablonmässig som båda åtgärds- och effektvatten.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Biotopvårdande åtgärder
 
Biotopvård i vattendrag
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-06 09:25
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:06
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS