Kdos La Örsjön Hunsberg

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0346275
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kalkning i Kdos La Örsjön Hunsberg 2020
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 74 Ton
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Nationella Kalkdabasen
Åtgärdens ID i extern databas
381437
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2020
Slutår
2020
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-07 04:01
Åtgärden skapades av
Webmaster VISS
Senast uppdaterad
2018-02-10 03:10
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS