Ålyngelledare vid Trollhättans kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0346929
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
I den nationella ålförvaltningsplanen anges Göta älv-Vänern- Klarälven som det område i landet som har högsta prioritet för ålens bevarande. Idag transporterar man uppvandrande ål med bil mellan Göta älv och Vänern, förbi kraftverksdammarna. Vuxen ål fångas i Vänern och släpps ut i Göta älv nedströms Lilla Edet. En mer permanent lösning behövs för upp- och nedströms passage av ål mellan Göta älv och Vänern. Göta älvs kraftverk behöver därför ha fingaller och avledare vid intagen. Utan fingaller och avledare överlever inte många fiskar kraftverksturbinerna.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 2 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Teknisk fiskväg
 
Ålyngelledare
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{4C041A50-9A0E-4B21-9BA7-03CC875EC386}
Livslängd
Schablonlivslängd
10 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-09 07:46
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:00
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS