Åtgärder för onaturlig vattentemperatur vid Långhag kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0348215
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärder för att motverka onaturliga temperaturförhållanden i vatten som till exempel påverkas av reglering. Detta kan till exempel ske genom att vattenintaget till turbinerna i ett kraftverk ligger på stora djup och därmed kan ge stort utflöde av kallt bottenvatten sommartid.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Bevara eller förbättra fysikaliskt-kemiskt tillstånd vid vattenkraftsanläggningar
 
Motverka onaturlig vattentemperatur vid vattenkraftsanläggningar
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{2CE98FA8-051C-4059-BFD5-EF58B6DA2F28}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-13 12:14
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:03
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Dalälven - WA43851137
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Norge - NO
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Dalälven Grådö - Torsång - AREA00832
Delområde/Ansvarsområde
Dalälven - AREA00269
Huvudavrinningsområde
Dalälven - SE53000
Vatten
Dalälven - WA43851137
Län
Dalarna - 20
Kommun
Borlänge - 2081
Säter - 2082

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Vattenuttag - Vattenkraft
Dammar, barriärer och slussar - Verksdamm, vattenkraft
Flöde och mofologi - Verksdamm, vattenkraft i drift
Hydrologiska förändringar - Reglering för kraftproduktion

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Flödesförändringar
Morfologiska förändringar och kontinuitet