Uppströmspassage förbi Forshuvuds kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0348309
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
En fiskväg för uppströmspassage behövs anläggas vid Forshuvuds kraftverk för att möjliggöra fiskvandring för framför allt harr och öring uppströms till Västerdalälven. Vandringsvägen stärker det fragmenterade fiskbestånden i Västerdalälvens nedre del, samt möjliggör återvandring för fiskar som har sitt ursprung uppströms. Tidigare vandrade lax förbi kraftverksläget, men eftersom det inte bedöms realistiskt med naturlig vandring förbi mer än 20 kraftverk nedströms så utförs åtgärder för laxens uppvandring till Västerdalälven med metoden "fångst och transport" i Dalälvens nedre del istället.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 11 Meter
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{1F2E9ACF-3540-4B3A-A47A-E151232C9C4D}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-13 12:23
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:07
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS