Uppströmspassage förbi Väsa kraftverk

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0348342
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
En fiskväg för uppströmspassage behövs anläggas vid Väsa kraftverk för att återupprätta vandringsmöjligheterna för framför allt harr och öring gentemot Österdalälven med anslutande biflöden inklusive Rotälven. Den riksklassade Siljansöringen får genom uppströmspassagen tillgång till stora arealer av sina ursprungliga lek- och uppväxtområden som krävs för dess långsiktiga forlevnad. Åtgärden är beslutad och planerad (M 10180-15, 2017-06-09).
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 10 Meter
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Möjliggöra upp- och nedströmspassage
 
Uppströmspassage
Åtgärdsinformation
Extern databas
Dammregister (SMHI)
Åtgärdens ID i extern databas
{7AD70860-D276-418E-886A-0A2E82442A8D}
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2018-02-13 12:26
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad
2019-09-26 19:07
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Webmaster VISS