Översyn VSO - Ulvöngrundvatten

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0379800
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Vattenskyddsområde Ulvöngrundvatten behöver översyn för att säkerställa behov, eller upphävande, av skyddsföreskrifter.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Vattenförsörjning
 
Vattenskyddsområde - Översyn
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2022
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2019-11-22 12:56
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Senast uppdaterad
2020-03-13 10:40
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Norra Ulvön - WA34230316
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Norge - NO
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Norra Höga kustens inlandsvatten - AREA00868
Delområde/Ansvarsområde
Norra Ångermanlands kustvatten - AREA00777
Södra Ångermanlands kustvatten - AREA00778
Ångermanälven - AREA00275
Huvudavrinningsområde
SE2659 - SE2659
3 - 3
Delavrinningsområde
Rinner till Ullångersfjärden - SE699571-164349
Mynnar i havet - SE699421-685067
Rinner till N Höga kustens kustvatten - SE699649-685819
Utloppet av Bysjön - SE699435-684221
Vatten
Norra Ulvön - WA34230316
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Örnsköldsvik - 2284

Arbetsflaggor

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar