Efterbehandling av miljögifter - Odal Götene

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0389519
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Det här är inte en åtgärd som föreslår efterbehandling av förorenad mark. Istället visar åtgärden på att det finns ett objekt inom avrinningsområdet som enligt påverkansanalysen tillhör en kategori av objekt där det kan förekomma ämnen, såsom kvicksilver.

Anledningen till att objektet är inlagt som förslag på åtgärd är att kvicksilver uppmäts i halter över gränsvärdet i fisk, vid nästan alla analyser i Sverige, samt att Vattenmyndigheten har bedömt att kvicksilver inte uppnår god status nationellt. Kvicksilverbedömningen i länet är satt till tillförlitlighet 2 eller 3 vilket leder till att potentiella lokala källor av kvicksilver har pekats ut som åtgärdsförslag. En utredning kan visa på om objektet är en källa till kvicksilver och om ämnet läcker ut i vattenförekomsten.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
157955
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-01-09 14:04
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Senast uppdaterad
2020-03-19 10:42
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län