Förebygga vägsaltpåverkan avseende på klorid i grundvattenförekomsten WA24973397

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0413692
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Grundvattenförekomsten är påverkat av höga kloridhalter som kommer från vägsaltning. En uppåtgående trend finns för klorid inom förekomsten. Att förebygga vägsaltpåverkan är en åtgärd som behöver genomföras för att bibehålla god kemisk status i förekomsten.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 34 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Särskilda trafikåtgärder (väg, järnväg, flygplatser)
 
Förebyggande av vägsaltpåverkan
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
10 år
Startår
Slutår
2027
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-03-20 16:12
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län