Möjliggöra upp- och nedströmspassage vid Söndagssjön i Hedströmmen.

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0428171
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Dammen i nuvarande utformning är ej tillfredsställande passerbar för fiskar. En åtgärd behövs, som låter fiskar passera förbi dammläget. Fiskar behöver kunna vandra upp- och nedströms förbi dammen, för att fullfölja sin fortplantning och/eller för att kunna uppnå goda bestånd med varierad sammansättning som är långsiktigt livsdugliga. Krav på utformning och drifttider styrs av förekommande fiskarters behov.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Sekundär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
TO-018222
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åtgärden skapades
2020-04-01 10:58
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Senast uppdaterad
2020-12-07 05:40
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Dalarnas län