Minimitapping Husby kvarn

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0449233
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Storleken på åtgärden är inte känd. Som schablon har Medel lågvattenflödet (MLQ) används. Troligen krävs enökning av nuvarande flöden för att nå god ekologisk status.
Ytterligare utredning av omfattning av åtgärden krävs för att avgöra hur mycket flödena behöver ändras för att nå god ekologisk status. Fördelningen av flödet under året behöver utredas mer. MLQ = 1,2 kubikmeter/s
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 6 Meter
Sekundär 1,2 Kubikmeter per sekund
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Återskapa eller förbättra hydrologisk regim
 
Minimitappning
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2020-11-27 10:40
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad
2021-02-10 08:45
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Uppsala län