Rådgivning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE000909
tex Greppa näringen eller Skogen och vattnet

Åtgärden har ingen direkt effekt på påverkan utan måste efterföljas av fysisk åtgärd med effekt på påverkan.
VISSMEASURETYPE000909
Icke publik
Kunskapsspridande aktivitet
 
Rådgivning
Antal Primär enhet
1 år
2013-11-28 13:26
2019-07-16 13:52
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift För Påverkan som åtgärd riktas mot finns ingen uppgiftFör Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Utrednings- och administrativa kostnader
För Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige
Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal 10 000 kr/st - Sverige
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift