Åtgärder för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001025
Övergripande kategori för att minska påverkan från lantbruk och hästgårdar. Den används inte för planering utan enbart för att kategorisera alla underliggande åtgärder. För beskrivning av dessa åtgärer inklusive effekter och kostnader, gå in under respektive åtgärdstyp.
VISSMEASURETYPE001025
Publik och till planering
Antal Primär enhet
år
2019-07-16 10:54
2020-10-30 11:52
För Referenser finns ingen uppgift

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Diffusa källor - Jordbruk
Vattenuttag eller vattenavledning - för jordbruk
Förändring av hydrologisk regim - jordbruk
Förändring av morfologiskt tillstånd - för jordbruket

Påverkan grundvatten

Diffusa källor - Jordbruk
Vattenuttag - Jordbruk
För Miljöproblem som åtgärd riktas mot finns ingen uppgift

Åtgärdskostnader

För Fasta kostnader/intäkter finns ingen uppgiftFör Rörliga kostnader/intäkter finns ingen uppgift

Totalkostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgiftFör Finansieringskällor finns ingen uppgiftFör Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift