Åtgärdsutredning: Internbelastning

  • Åtgärdskategori
  • ID: VISSMEASURETYPE001106
Syftet med åtgärdsutredningen är att samla in de vattenkemiska data som krävs för att skatta internbelastningens storlek utifrån massbalansberäkningar. Övervakningsprogrammen kan därför designas efter behoven av indata hos de verktyg som kommer att användas för dessa beräkningar. I detta fall behöver man skilja mellan djupa, dimiktiska sjöar (med tydlig temperaturskiktning under sommaren), och grunda, polymiktiska sjöar (med svag temperaturskiktning som bryts flera gånger om året).
VISSMEASURETYPE001106
Publik och till planering
Åtgärder mot internbelastning
 
Åtgärdsutredning: Internbelastning
Antal Primär enhet
3 år
2020-10-30 09:11
2020-10-30 09:19

Val av möjliga åtgärdsfaser på en åtgärd

Platsval för åtgärder

Platsval för åtgärders effekt

För Prioritering finns ingen uppgift

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

Historisk förorening
Historisk förorening - Internbelastning

Påverkan grundvatten

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen

Miljöproblem grundvatten

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Investeringskostnad

Rörliga kostnader/intäkter

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Löpande kostnader

Enhet för beräkning av standardvärden
Hjälptext för Produktionsbortfall

Totalkostnader

Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal

187 500 kr/st - Sverige, Land

80-120 % - Sverige, Land

Hjälptext för Total åtgärdskostnad

Enhet för beräkning av standardvärden Antal
För Antaganden finns ingen uppgift
För Åtgärdseffekter finns ingen uppgiftFör Miljömålskoppling finns ingen uppgift

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Jordbruksverket - Miljöersättningar
Jordbruksverket - Utvald miljö
Länsstyrelsen
För Samarbetspartners finns ingen uppgiftFör Synergieffekter finns ingen uppgiftFör Hinder finns ingen uppgiftFör Klimatbedömning finns ingen uppgiftFör Koppling till nyckelåtgärder finns ingen uppgift