RK, Rönnskärsverken

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:42
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-21 16:15
2016-07-05 15:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 22L-002 SE717870-177017 22L-002 Skelleftebukten Havet
2 22L-003 SE718085-176701 22L-003 Skelleftebukten Havet
3 22L-004 SE718228-176461 22L-004 Skelleftebukten Havet
4 22L-005 SE718293-176339 22L-005 Skelleftebukten Havet
5 22L-015 SE718997-176665 22L-015 N m Bottenvikens kustvatten Havet
6 22L-016 SE719757-176233 22L-016 N m Bottenvikens kustvatten Havet
7 22L-023 SE716561-177425 22L-023 Bjuröfjärden Havet
8 22L-024 SE717920-176670 22L-024 Skelleftebukten Havet
9 23L-005 SE720568-176022 23L-005 N m Bottenvikens kustvatten Havet
10 Bjuröklubb SE716540-177760 Bjuröklubb N m Bottenvikens kustvatten Havet
11 Bredviken SE721710-175840 Bredviken Byskefjärden Havet
12 Brännögrund SE715015-177235 Brännögrund Blackefjärden Havet
13 Granön (referens) SE720700-175730 Granön (referens) N m Bottenvikens kustvatten Havet
14 Gråsidan SE718620-176420 Gråsidan N m Bottenvikens kustvatten Havet
15 Gåsören SE718470-176320 Gåsören Skelleftebukten Havet
16 Herrudden SE720590-175540 Herrudden Bredviksfjärden Havet
17 Kallholmsfjärden SE718630-176050 Kallholmsfjärden Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
18 Långskuttun SE718095-176170 Långskuttun Simpan Havet
19 Mjukbottenfauna Rönnskär, Mittpunkt SE718265-176974 Mjukbottenfauna Rönnskär, Mittpunkt N m Bottenvikens kustvatten Havet
20 Näsudden, Granholmssundet SE713250-175845 Näsudden, Granholmssundet S Bottenvikens kustvatten Havet
21 Näsudden, Rönnskär SE718610-176145 Näsudden, Rönnskär Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
22 Ratan SE710880-174890 Ratan S Bottenvikens kustvatten Havet
23 Rönnskär SE718623-176179 Rönnskär Skelleftebukten Havet
24 Skallön SE717580-176990 Skallön Sandvikssundet Havet
25 Snusan SE719300-176150 Snusan Hålfjärden Havet
26 Tällön SE717810-176440 Tällön Burefjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjuröklubb SE716420-177730 Bjuröklubb Bjuröfjärden Havet
2 Byskefjärden (referens) SE721562-175658 Byskefjärden (referens) Byskefjärden Havet
3 Gråsidan/Nygrundet SE718600-176450 Gråsidan/Nygrundet N m Bottenvikens kustvatten Havet
4 Gåsören inre SE718449-176188 Gåsören inre Skelleftebukten Havet
5 Gåsören yttre SE718366-176344 Gåsören yttre Skelleftebukten Havet
6 Hamnen SE718555-176108 Hamnen Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
7 Långskuttun SE718090-176180 Långskuttun Simpan Havet
8 Medgrundet SE719140-176150 Medgrundet Hålfjärden Havet
9 Norrskärsgrund (referens) SE719069-176312 Norrskärsgrund (referens) N m Bottenvikens kustvatten Havet
10 Olsen SE718425-176033 Olsen Simpan Havet
11 Rönnskär SE718500-176150 Rönnskär Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
12 Sörfjärden SE718626-175763 Sörfjärden Sörfjärden Havet
13 Ursviksfjärden SE718700-175550 Ursviksfjärden Ursviksfjärden Havet