SRK, Hallands län, Kustvattenkontroll

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övervakningen av kustvattnet inriktas främst på att kartlägga eutrofieringssituationen (halter av näringsämnen, syreförhållandena i bottenvattnet och status för bottenfauna och makrovegetation), förekomsten av giftiga eller potentiellt giftiga växtplankton, samt om möjligt effekter av insatta åtgärder för att minska belastningen av näringsämnen.

Kontinuerliga undersökningar av Hallands kustvatten har skett sedan maj 1993 då kustvattenprogrammet startade. Dessförinnan begränsades datainsamlingen till nationell övervakning av hydrografi (främst i utsjön) och recipientkontroll utanför Värö Bruk och andra större utsläppskällor. I Laholmsbukten gjordes omfattande undersökningar under 1980-talet inom forskningsprojektet ”Eutrofiering i marin miljö”.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 11:16
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Halland
2011-01-26 11:46
2011-02-08 08:56
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Falkenberg (N14) SE631835-128131 Falkenberg (N14) N14 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
2 Falkenberg, Arvidstorp (F2) SE631281-129490 Falkenberg, Arvidstorp (F2) S m Hallands kustvatten Havet
3 Falkenberg, Grund, 8 m topp SE631120-129227 Falkenberg, Grund, 8 m topp S m Hallands kustvatten Havet
4 Falkenberg, Grynna syd Stutarna SE631218-129421 Falkenberg, Grynna syd Stutarna S m Hallands kustvatten Havet
5 Falkenberg, Knölagrund SE630717-129747 Falkenberg, Knölagrund S m Hallands kustvatten Havet
6 Falkenberg, Långrevet SE631199-129631 Falkenberg, Långrevet S m Hallands kustvatten Havet
7 Falkenberg, Syd Skottarevet, 8,7 m topp SE630986-129436 Falkenberg, Syd Skottarevet, 8,7 m topp S m Hallands kustvatten Havet
8 Falkenberg, Vita Märren SE631109-129605 Falkenberg, Vita Märren S m Hallands kustvatten Havet
9 Halmstad (N15) SE629334-129411 Halmstad (N15) N15 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
10 KA5 SE635952-127000 Ost Nidingen (N7) N7 N m Hallands kustvatten Havet
11 KA6 SE639274-131093 Laholmsbukten norr (L4) L4 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
12 Kungsbackafjorden (N5) SE637080-127434 Kungsbackafjorden (N5) N5 Inre Kungsbackafjorden Havet
13 Kungsbackafjorden (N6) SE636568-127280 Kungsbackafjorden (N6) N6 Yttre Kungsbackafjorden Havet
14 Laholmsbukten (L9) SE627510-131035 Laholmsbukten (L9) L9 Laholmsbukten Havet
15 Laholmsbukten, 7,8 m topp SE626415-132043 Laholmsbukten, 7,8 m topp Laholmsbukten Havet
16 Laholmsbukten, Grötvik (H3) SE628341-131451 Laholmsbukten, Grötvik (H3) Laholmsbukten Havet
17 Laholmsbukten, Lagangrundet SE627458-132173 Laholmsbukten, Lagangrundet Laholmsbukten Havet
18 Laholmsbukten, Påarps Havsbad (H1) SE627893-132236 Laholmsbukten, Påarps Havsbad (H1) Laholmsbukten Havet
19 Laholmsbukten, Röset SE626310-132029 Laholmsbukten, Röset Laholmsbukten Havet
20 Laholmsbukten, Utsidan Oceanhamnen SE628378-131872 Laholmsbukten, Utsidan Oceanhamnen Laholmsbukten Havet
21 Laholmsbukten, Yttre Påarpsrevet SE628140-131758 Laholmsbukten, Yttre Påarpsrevet Laholmsbukten Havet
22 Laholmsbukten, Örnäs udde (H2) SE628443-131636 Laholmsbukten, Örnäs udde (H2) Laholmsbukten Havet
23 Värö (N10) SE633901-127075 Värö (N10) N10 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
24 Värö (N11) SE634547-127497 Värö (N11) N11 N m Hallands kustvatten Havet
25 Värö (N12) SE634569-127104 Värö (N12) N12 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
26 Värö (N13) SE634057-127611 Värö (N13) N13 N m Hallands kustvatten Havet
27 Värö (N8) SE635534-127551 Värö (N8) N8 Vändelsöarkipelagen Havet
28 Värö (N9) SE635051-127469 Värö (N9) N9 N m Hallands kustvatten Havet
29 Väröhalvön, 12 m topp nnv om värötuben SE634708-127497 Väröhalvön, "12 m topp" nnv om värötuben N m Hallands kustvatten Havet
30 Väröhalvön, Arvaskär SE635056-127513 Väröhalvön, Arvaskär N m Hallands kustvatten Havet
31 Väröhalvön, Norra Horta (Insida) SE635032-127600 Väröhalvön, Norra Horta (Insida) N m Hallands kustvatten Havet
32 Väröhalvön, Norra Ledskär SE635588-127354 Väröhalvön, Norra Ledskär N m Hallands kustvatten Havet
33 Väröhalvön, Pölsan (Södra Horta) SE634806-127663 Väröhalvön, Pölsan (Södra Horta) N m Hallands kustvatten Havet
34 Väröhalvön, U1 SE635333-127583 Väröhalvön, U1 N m Hallands kustvatten Havet
35 Väröhalvön, U4 SE635302-127586 Väröhalvön, U4 N m Hallands kustvatten Havet