SRK Friaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Friaåns Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västra Götaland
2011-02-24 12:48
2020-09-23 09:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Friaån SE652070-139381 Friaån, Enåsa 18 Friaån - Börstorp till Horsklippan Göta älv
2 Friaån, Klubbetorps kvarn SE651277-140061 Friaån, Klubbetorps kvarn 14 Friaån - Horsklippan till Björkulla Göta älv
3 Friaån, uppströms utsläppet Töreboda ARV SE651247-140099 Friaån, uppströms utsläppet Töreboda ARV 12 Friaån - Horsklippan till Björkulla Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Friaån, Kvarnbolets kvarn SE651225-140122 Friaån, Kvarnbolets kvarn 10 Friaån - Horsklippan till Björkulla Göta älv
2 Friaån, Kvarndammen vid Kvarnberget SE651973-139986 Friaån, Kvarndammen vid Kvarnberget 16 Friaån - Horsklippan till Björkulla Göta älv
3 Hasslebäcken SE651837-139320 Hasslebäcken M2 M2 Hasslebäcken Göta älv
4 Storgärdsbäcken SE651236-140103 Storgärdesbäcken, utloppet i Friaån 15 Friaån - Horsklippan till Björkulla Göta älv
5 Sågarebäcken SE652003-140035 Sågarebäcken M1 M1 Sågbäcken Göta älv