RK, Håknäs avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-24 15:07
Sötvatten
Löpande program
Nordmaling
RK, Recipientkontroll
1989
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-24 15:07
2011-02-24 15:07

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1989 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
COD-Mn, Syre, Syremättnad
Ljusförhållanden 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
Turbiditet, Färg
Näringsämnen 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
Tot-N, Tot-P
Temperaturförhållande 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
Temperatur
Salthaltsförhållanden 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
Konduktivitet
Försurning 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
pH, Alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1989 - 2 gånger per år Nordmalings kommun
E.coli, Koliforma bakterier, Aluminium