SRK, Södra Hälsinglands kustvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontrollens syften är att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund bedriver samordnat recipientkontroll i kustområdena Söderhamnsfjärden och Ljusnefjärden. Programmet beskriver hur den samlade påverkan av olika verksamheter ser ut. Målsättningen är att värna om god miljökvalitet och att ge underlag för effektiva åtgärdsprogram. Medlemmarna består främst av kommuner och företag som släpper ut miljöstörande ämnen.

Programmet är reviderat senast år 2012.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 15:42
Kust och hav
Löpande program
Ljusnan - Voxnans Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1987
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 09:58
2015-05-12 10:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Flaket K338 SE680020-156900 Flaket K338 K338 Söderhamnsfjärden Havet
2 N Ljusne Stenar K382 SE678625-157460 N Ljusne Stenar K382 K382 Vallviksfjärden sek namn Havet
3 NV Stora Garph K336 kluster SE679655-157300 NV Stora Graph K336 K336 Söderhamnsfjärden Havet
4 NV Storgrytan K390 kluster SE678840-157245 NV Storgrytan K390 K390 Ljusnefjärden Havet
5 S Myrskär K333 SE679450-157420 S Myrskär K333 K333 Sandarnesfjärden sek namn Havet
6 Söderhamnsfjärden Kluster SE679508-157545 Sandarnesfjärden sek namn Havet
7 Utanför Sv Mineral AB K350 SE679485-157308 Utanför Sv Mineral AB K350 K350 Sandarnesfjärden sek namn Havet
8 Vallviksfjärden Kluster SE678668-157660 Vallviksfjärden sek namn Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hammarhålet SE679015-157350 Ljusnefjärden 14h_33 Ljusnefjärden Havet
2 Ljusnefjärden 14h_2 SE678793-157386 Ljusnefjärden 14h_2 Ljusnefjärden Havet
3 Ljusnefjärden 14h_34 SE678719-157344 Ljusnefjärden 14h_34 Ljusnefjärden Havet
4 Ljusnefjärden 14h_4 SE678838-157243 Ljusnefjärden 14h_4 Ljusnefjärden Havet
5 Ljusnefjärden Kluster SE678774-157641 Ljusnefjärden kluster Ljusnefjärden Havet
6 Sandarnesfjärden SE679828-157138 Sandarnesfjärden 14h_13 Söderhamnsfjärden Havet
7 Sandarnesfjärden 14h_15 SE679561-157368 Sandarnesfjärden 14h_15 Sandarnesfjärden sek namn Havet
8 Sandarnesfjärden 14h_16 SE679499-157338 Sandarnesfjärden 14h_16 Sandarnesfjärden sek namn Havet
9 Sandarnesfjärden 14h_17 SE679536-157517 Sandarnesfjärden 14h_17 Sandarnesfjärden sek namn Havet
10 Sandarnesfjärden 14h_18 SE679517-157524 Sandarnesfjärden 14h_18 Sandarnesfjärden sek namn Havet
11 Sandarnesfjärden 14h_22 SE679385-157870 Sandarnesfjärden 14h_22 Sandarnesfjärden sek namn Havet
12 SO St. Orrskär SE678883-157317 Ljusnefjärden 14h_3 Ljusnefjärden Havet
13 Söderhamnsfjärden SE678870-157431 Söderhamnsfjärden 14h_5 Ljusnefjärden Havet
14 Söderhamnsfjärden SE679917-157060 Söderhamnsfjärden 14h_12 Söderhamnsfjärden Havet
15 Söderhamnsfjärden SE679940-157032 Söderhamnsfjärden 14h_11 Söderhamnsfjärden Havet
16 Vallviksfjärden SE678608-157740 Vallviksfjärden 14h_36 Vallviksfjärden sek namn Havet
17 Vallviksfjärden SE678644-157498 Vallviksfjärden 14h_1 Vallviksfjärden sek namn Havet