RK, Degermyrans deponi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Startår okänt
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Skellefteå kommun
RK, Recipientkontroll
0
2008
Avslutat
Västerbotten
2011-02-25 10:23
2011-02-25 10:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skellefteälven SE719321-174941 Skellefteälven Y3 Skellefteälven
2 Skellefteälven SE719362-174963 Skellefteälven Y2 Skellefteälven
3 Skellefteälven SE719500-174885 Skellefteälven Y1 Skellefteälven